Máster Universitario en Avogacía pola Universidade de Vigo

Código RUCT do título 4313699
Nivel académico Máster – Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro
Rama de coñecemento Ciencias sociais e xurídicas
Profesión regulada vinculada Avogado
Resolución Reúne as competencias xurídicas do regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro
Norma Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño
Tipo de ensino Oficial (adaptado ao EEES)
Modalidade de ensino Presencial
Número de prazas ofertadas 65 prazas (40 en Vigo + 25 en Pontevedra)
Lingua de impartición Castelán, galego
Curso académico de implantación 2012/2013
Número de créditos ECTS 90 (54 obrigatorios / 30 prácticas / 6 TFM)
Nº de créditos ECTS mínimo de matrícula Tempo completo: 48 ECTS (máx. 60)
Tempo parcial: 24 ECTS (máx. 47)
Réxime de permanencia Información sobre permanencia
Suplemento Europeo ao Título Requisitos: R.D. 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Data de verificación 19/09/2012 (SXU 01/10/2012)
Autorización da implantación 08/11/2012 (DOG 19/11/2012)
Aprobación polo Consello de Ministros 08/03/2013 (BOE 23/04/2013)
Publicación do Plan de Estudos 13/02/2014 (BOE 20/03/2014)
Renovación da acreditación 22/07/2016 (Consello de universidades 04/10/2016)
Centros nos que se imparte Campus de Ourense: Facultade de Dereito
Campus de Vigo: Facultade de CC Xurídicas e do Traballo
Campus de Pontevedra: Facultade de CC Sociais e da Comunicación
Memoria do título Memoria verificada