Composición

Campus de Vigo

Decano da Fac. de CCXX e do Traballo
Francisco José Torres

Coordinadora académica do título
María Antonia Arias Martínez

Representante do ICA de Vigo
Representante do ICA de Pontevedra
Secretario da CAM
Tomás Farto Piay

Campus de Ourense

Decana da Facultade de Dereito
Marta Fernández Prieto

Coordinadora académica do título
Mª Dolores Fernández Fustes

Representante do ICA de Ourense
Secretario da CAM
Roberto O. Bustillo Bolado

Normativa da Comisión de Coordinación do Máster

Competencias

A Comisión de Coordinación poderá avaliar e adoptar decisións sobre as incidencias ou posibles discordancias que xurdan en todos os asuntos nos que sexa necesaria a coordinación entre centros para os efectos do SGC.

 

Actas