Descrición Comezo Fin
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Convocatoria aberta
15/12/2023 29/02/2024

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Bolsa Xeral do MEFP 2023/2024
Convocatoria pechada
27/03/2023 17/05/2023
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2023/2024
Convocatoria pechada
08/06/2023 19/09/2023

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2023/2024
Convocatoria pechada
03/10/2023 25/10/2023
Bolsas de axuda ao estudo 2023/2024
Convocatoria pechada
30/01/2024 26/02/2024
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2022/2023
Convocatoria pechada
26/05/2023 22/06/2023
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional
Convocatoria pechada
27/06/2023 31/07/2023
Bolsas Santander Estudos | Axuda económica 2023/2024
Convocatoria pechada
01/08/2023 13/11/2023

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsa Comedor 2022/2023
Convocatoria pechada
20/12/2022 23/01/2023
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2023/2024
Convocatoria pechada
28/09/2023 28/09/2023

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas Campus Rural 2022/2023
Convocatoria pechada
27/03/2023 14/04/2023
Bolsas de formación en centros de investigación 2023/2024
Convocatoria pechada
09/06/2023 26/07/2023
Bolsas de formación en centros universitarios 2023/2024
Convocatoria pechada
18/12/2023 15/01/2024
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2023/2024
Convocatoria pechada
18/12/2023 15/01/2024
Bolsas de formación en unidades e áreas 2023/2024
Convocatoria pechada
18/12/2023 15/01/2024
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2022/2023
Convocatoria pechada
24/02/2023 23/03/2023
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Convocatoria aberta
15/12/2023 29/02/2024

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Convocatoria pechada
12/10/2023 30/11/2023

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin