PRAZAS OFERTADAS
25 prazas
PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA
Calendario de matrícula

 

Matrícula

 

Prezos e exencións

Consulta a información económica relacionada coa matrícula, o custo dos estudos, as modalidades de abonamento, os descontos ou as exencións e as axudas do programa propio da UVigo para persoas con dificultades económicas no seguinte enlace: Prezos públicos.

 

Recoñecemento de créditos

Transferencia e recoñecemento de créditos

 

Información administrativa

Área de estudos de máster e doutoramento (Ubicación: Secretaría de alumnado da FFT)
+34 986 130 220
posgraoxsh1@uvigo.es