Según o establecido no artigo 4.3 do Regulamento de estudos oficiais de posgrao da Universidade de Vigo, aprobado polo Consello de Goberno o 14 de marzo de 2007 e modificado polo Consello de Goberno o 16 de abril de 2010, o 8 de febreiro de 2012 e o 18 de decembro de 2012, así como no Convenio de colaboración suscrito entre a Universidade de Vigo e o Ilustre Colexio de Avogados de Vigo, a selección do estudantado corresponde á Comisión Académica do Mestrado.

A selección dos solicitantes realizarase atendendo á nota media do expediente académico.