Inicio

 

Benvidos á paxina web do Máster Universitario en Avogacía

Máster Universitario en Avogacía

O Máster Universitario en Avogacía caracterizase por ter unha orientación profesional no marco da profesión regulada de avogado.

Conforme á normativa actual (Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 34/2006, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais) este máster é requisito imprescindible para o exercicio da avogacía. Estos estudos preparan ao estudantado para afrontar as probas habilitadoras para o exercicio da avogacía, ao tempo que forman ao futuro profesional. A súa finalización permite tamén o acceso a estudos de doutoramento regulados polo Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro (modificado polo Real Decreto 534/2013) polo que se regulan os ensinos oficiais de doutoramento.

 

A organización e impartición deste máster é resultado do traballo conxunto da
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e do Ilustre Colexio de Avogados
de Pontevedra, conforme ao convenio de colaboración académica suscrito entre
ambas institucións.

FCCXXT

ICA Pontevedra