Listado de personal docente – profesorado de la facultad

 

Listado de personal docente – abogados profesionales

 

MATERIA: DEONTOLOGÍA, ORGANIZACIÓN PROFESIONAL Y TURNO DE OFICIO

Nombre TLF Email CV
Maria Margarita Adrio Taracido 988 214 948 CV
Eloy Artime Cot 986 858 363 CV
Ramón Jaúdes López 986 853 005 CV
Alberto Lastres Couto 986 103 385 CV
Juan Piñeiro Bermúdez 986 500 416 CV

MATERIA: PRÁCTICA EXTRAJUDICIAL

Nome TLF Email CV
Diego González-Agis Alarcón 986 720 817 CV

MATERIA: PRÁCTICA CIVIL I

Nome TLF Email CV
María Luisa Díaz Revilla 986 865 977 CV
Josefa C. Rúa Gayo 986 301 567 CV

MATERIA: PRÁCTICA MERCANTIL

Nome TLF Email CV
Alejandra María Estévez Bouzas 988 255 640 CV

MATERIA: PRÁCTICA PENAL I

Nombre TLF Email CV
Eloy Artime Cot 986 858 363 CV
Domingo Estarque Moreno 986 856 362 CV
Faustino Seoane Sánchez 986 851 606 CV

MATERIA: PRÁCTICA ADMINISTRATIVA

Nombre TLF Email CV
José Antonio, García Mon CV
Xavier Munaiz Alonso 986 804 309 CV
Bernardo Sartier Boubeta 986 860 079 CV

MATERIA: PRÁCTICA CIVIL II

Nome TLF Email CV
María Luisa Díaz Revilla 986 865 977 CV
Josefa C. Rúa Gayo 986 301 567 CV
Xose Avelino Ochoa Gondar 986 520 281
986 735 959
CV

MATERIA: PRÁCTICA PENAL II

Nombre TLF Email CV
Fernando Area Torres 986 852 592 CV
Eloy Artime Cot 986 858 363 CV
Isabel Martínez Cochón 988 372 650 CV

MATERIA: PRÁCTICA TRIBUTARIA

Nome TLF Email CV
Manuel Castro-Rial Abad 986 896 178 CV

MATERIA: PRÁCTICA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Nombre TLF Email CV
José Carlos Davila Fernández 986 896 144 CV
Gonzalo Granja Guillán 986 504 651 CV

= Coordinador de la materia

 

Listado de tutores de prácticas externas

Nombre Teléfono Email
María Teresa Pazos Currás 986 844 780