Primeiro cuadrimestre

ICA Pontevedra
 
Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra

Segundo cuadrimestre

CSC
 
Facultade de Comunicación